Praktijkondersteuner

De huisarts is niet de enige die spreekuur houdt.

Ook de praktijkondersteuner houdt spreekuur.

Bij de praktijkondersteuner somatiek (Elise Vizee) kunt u terecht voor:

  • Controle van  Diabetes Mellitus (suikerziekte)

  • Controle van hoge bloeddruk, hoog cholesterol, en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten

  • Uitvoeren van longfunctieonderzoek

  • Begeleiding bij stoppen met roken

  • Begeleiding bij leefstijlverandering

Bij de praktijkondersteuner GGZ (psychologe Jose Thomas) kunt u terecht voor:

  • allerhande psychische en emotionele problemen

  • begeleiding in een moeilijke periode in uw leven